Ontdek meer

 

Beesels Broek

Natuurgebied

Het 28 ha. grote reservaat ligt ten zuidoosten van Beesel in een gevarieerd cultuurlandschap.

Elzenbroek- en populierenbos, afgewisseld met kleine vochtige graslandpercelen, zijn beeldbepalend. Twee beekjes doorsnijden het gebied.
Het gebied is vrij toegankelijk op wegen en paden. De omgeving van het Beesels Broek leent zich voor verkenning te voet of per fiets. Een tocht via Swalmen, Swalmdal, omgeving Baxhof en aansluitend Beesels Broek geeft een afwisselend beeld van de streek.

Het Beesels Broek ontleent zijn waarde aan de overgang van vochtige naar droge omstandigheden. Uit de terrasrand direct ten oosten van het terrein komt ijzer- en zuurstofrijk kwelwater aan de oppervlakte. Op de oevers is het bijna de hele zomer nat vanwege ontspringende bronnetjes. Door een netwerk van slootjes verdwijnt het kwelwater via de naar het zuiden stromende Teutebeek en de naar het noorden stromende Huilbeek uit het gebied. Naast zwarte els komen ook boomsoorten voor als zachte berk en gewone es.

Als het terrein droger wordt, verruigt het elzenbos. Vooral bramen treden dan op de voorgrond. 's Winter is de sijs hier door zijn koorzang mogelijk de meest opvallende vogel. Het kleinschalige landschap met zijn netwerk van onverharde wegen, ruige bermen en oevers, in combinatie met het extensieve gebruik van landbouwgrond is zeer geschikt voor allerlei diersoorten. Grotere zoogdieren als ree, vos en eekhoorn worden regelmatig gezien. Het is een prima leefgebied voor de das die in de omgeving van Beesel meerdere burchten heeft. De rijkdom aan insecten uit zich in de aanwezigheid van diverse soorten sprinkhanen en dagvlinders.

Wandelroute Beesels Broek - Bakhei

Fietsroutes midden in Limburg
Wandelroutes midden in Limburg

Terug naar natuurgebieden Midden in Limburg

Contactgegevens

Beesels Broek
Bakheide 2
5954 CB BEESEL
Nederland