Nationaal Park De Groote Peel

Nationaal Park De Groote Peel

De ideale manier om De Groote Peel te verkennen, is te voet. Op eigen houtje, met een van de vele routes of een excursie kun je het prachtige en vogelrijke natuurgebied beleven.

Toerisme en Recreatie Wegberg

Toerisme en Recreatie Wegberg

De stad Wegberg biedt als levendige culturele en recreatieve stad veel recreatiemogelijkheden.

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten Kempen en Midden-Limburg

Natuurmonumenten beschermt sinds 1905 355 natuurgebieden en waardevolle landschappen met monumentale gebouwen. Overal in Nederland. Voor iedereen. Ook in jouw buurt!

Rivierpark Maasvallei

Rivierpark Maasvallei

Het RivierPark Maasvallei strekt zich uit langs de regenrivier de Maas. In de winter, bij o.a. zware regenval in de Ardennen, krijgt de rivier de ruimte om uit haar bedding te treden. Hierdoor ontstond een uitgebreid netwerk van rivierarmen, oeverwallen, stroomgeulen, grindplassen, struingebieden en uiterwaarden. 630 ha van dit landschap is ingericht als natuurgebied.

Molenplas

Molenplas

De Molenplas is een bijzondere Maasplas in het Maasplassengebied. De plas is ontstaan uit de laatste traditionele grindwinning.

Beegderheide

De Beegderheide

Aan de rand van het Maasdal ligt het natuurgebied De Beegderheide. De Beegderheide is een gebied met een grote afwisseling aan open heideterreinen en besloten bossen.

Landgoed Rozendaal

Landgoed Rozendaal

Landgoed Rozendaal ligt tussen Montfort en Sint Joost. En is in totaal 306 hectare groot.

Munitiedepot

Voormalig munitiedepot Bruggen

Het voormalige munitiedepot van het Britse Rijnleger is vanwege zeldzame dieren en planten in de heide sinds 1995 een Natuur Reservaat.

Beesels Broek

Beesels Broek

Het 28 ha. grote reservaat ligt ten zuidoosten van Beesel in een gevarieerd cultuurlandschap.

Munnichsbos

Het Munnichsbos

Het Munnichsbos ligt ten zuiden van St. Odilienberg. Het gebied wordt ten oosten en westen begrensd door Posterholt en Montfort.

Het Leudal

Het Leudal

Het Leudal is een natuurgebied in de Nederlandse provincie Limburg. Het is gelegen tussen de dorpskernen Haelen, Roggel, Neer, Nunhem en Heythuysen in de gemeente Leudal.

Melickerheide

Melickerheide

De Melickerheide vormt (samen met de Luzenkamp) de verbinding tussen Roermond en Nationaal Park de Meinweg.

Landgoed Beijlshof

Landgoed Beijlshof

Langs de weg van Horn naar Heythuysen ligt Landgoed Beijlshof. Het landgoed is ca. 93 ha. groot.

De Meinweg

Nationaal Park De Meinweg

Nationaal park De Meinweg ligt ten oosten van Roermond, wordt aan drie kanten omsloten door Duitsland en is onderdeel van het Duits-Nederlandse grenspark Maas-Swalm-Nette.

Grenspark Kempen~broek

GrensPark Kempen~Broek

GrensPark Kempen~Broek is een uitgestrekt, goed ontsloten gebied op de grens van beide provincies Limburg, ter hoogte van Weert. Hier kan je genieten van de open ruimte en de stilte.

Linnerheide

Linnerheide

Tussen Linne en Sint-Odilienberg liggen de Linnerheide en de Mortelshof. In dit 125 ha. grote en afwisselende gebied wisselen naald- en loofbossen en een groot akkercomplex elkaar af.

SINT ODILIENBERG
Sint Anna's Beemd

Sint Anna's Beemd

Aan de westoever van de Maas ter hoogte van Heel liggen Sint-Anna's Beemd als geisoleerde plas en de Slaag en het Polderveld als twee met de Maas verbonden plassen.

Spaanse Bos

Het Spaanse Bos

In de gemeente Heythuysen ten zuidwesten van het kerkdorp Heibloem ligt het Spaanse Bos.

Weerterbos

Het Weerterbos

Het Weerterbos ligt in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden niet in de gemeente Weert, maar in de gemeente Nederweert

Sarsven

Het Sarsven, de Banen en Schoorkuilen

Het Sarsven, De Banen en Schoorkuilen vormen een natuurgebied in de gemeente Nederweert ten zuidoosten van het dorp Nederweert-Eind.

Laurabossen

Laurabossen

De Laurabossen, ongeveer 191 ha groot, vormen een mooi contrast met de nattere delen van Kempen~Broek.

De Witte Stein

Het Brachter Wald

Het 'Brachter Wald' is de oostelijke entree van de gemeente Beesel vanuit Duitsland.

Isabelle en Ooldergreend

Isabelle Greend en Oolder Greend

Ten zuidwesten van het dorp Ool ligt de door grindwinning ontstane Oolderplas. Samen met de Oolder Greend en de Isabelle Greend is de totale oppervlakte 263 ha. Op de landtongen grazen koniks en galloways en daardoor ontstaat een structuurrijke vegetatie.

Roeventerpeel

Roeventerpeel

Tussen kanaal en spoorlijn ligt ten oosten van Weert een aantal vennen: de Roeventerpeel en de Einderbeekvennen.

De Krang

De Krang

De Krang is een natuurgebied direct ten zuidwesten van Swartbroek.

Boshoverheide

Boshoverheide

De Boshoverheide is een natuurgebied in de gemeente Weert tussen Weert en Budel. De heide is ruim 200 ha groot en sluit aan bij de Loozerheide en de Weerter- en Budelerbergen. Tussen dit gebied en de Weerterbergen loopt het trace van de IJzeren Rijn.

Ijzeren Man

De IJzeren Man en Weerterbergen

Tussen Weert en de Belgische grens bevinden zich diverse natuurgebieden, die onderdeel zijn van het grensoverschrijdend park Kempen-Broek. Recreatiegebied De IJzeren Man ligt vlakbij Weert. Genoemd naar een meer, ontstaan door zandafgraving voor de spoorlijn Eindhoven - Weert.

Zuidplas

De Zuidplas

In het Maasplassengebied ten westen van Roermond liggen de Zuidplas en het Smalbroek, bestaande uit water, ruige graslanden en wilgenstruweel. In totaal meten deze gebieden 191 ha.

Osen

Osen

Osen is een klein gehucht tussen de sluiscomplexen van Heel en Linne, en is gesitueerd tussen het Lateraalkanaal en de Maas.

Natuurgebied Meerlebroek in Beesel

Meerlebroek

Gelegen aan de oostzijde van Beesel, tussen de Sint Willibrordusdijk en de grens met Duitsland, ligt natuurgebied Meerlebroek, eind jaren negentig aangelegd als natuurcompensatiegebied voor de A73.

Koningssteen

De Koningssteen

Buiten Thorn ligt de Koningssteen.

Marissen

Marissen

Tussen Montfort en Sint-Joost ligt het Marissen.

Exaten

Landgoed Exaten

Exaten is een landgoed van 141 ha, gelegen ten zuidoosten van Baexem.

Tuspeel

De Tuspeel

Noordelijk van Heel en oostelijk van de Napoleonsbaan in de gemeente Leudal, ligt de Tuspeel.

Wellensteijn

Wellensteijn

Wellensteijn is een 48 ha groot gebied ten zuidoosten van Nederweert-Eind. Het bestaat vooral uit naaldbos, met daarin enkele kleine heideterreintjes.

Natuurgebied Maas-Swalm-Nette

Natuurgebied D-NL Grenspark Maas-Schwalm-Nette

Het Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette ligt grofweg tussen de steden Venlo en Roermond.

Molengreend

Molengreend

Tussen Maasbracht en Osen ligt het 82 ha. grote Molengreend en de omgeving van de Overlaat van Linne en de westzijde van de Gerelingsplas bij Osen

Tungelerwallen

Tungelerwallen

Dit aangeplante dennenbos wordt afgewisseld met stukken heide en stuifzand.

Linnerweerd

Linnerweerd

De Linnerweerd is een van de nog weinige natuurlijke uiterwaarden van de Maas. Hierin komt een oude Maasmeander voor, waarin de Vlootbeek zich een weg naar de Maas zoekt.

Sweeltje

Het Sweeltje

Tussen Montfort en de Duitse grens ligt aan de Vlootbeek natuurgebied Het Sweeltje. Het is 118 ha. groot.

Blankwater

Blankwater

Het Blankwater ligt aan de zuid-oostzijde van de kern Boukoul en is een gradientrijk gebied met hoogteverschillen van wel 30 meter.