DISCOVER MORE

 

Sint-Odakapel met Boshoverschans

Sightseeing

Deze omgrachte vluchtschans stamt uit de 1e helft van de 17e eeuw en de St. Odakapel stond in 1722 op deze plaats. Het is de best bewaard gebleven historische boerenschans van Nederland

Schansen zijn verdedigingswerken die in het verleden de inwoners beschermden tegen plunderende troepen. De Boshoverschans is een cultuurhistorisch uniek gebied en aangewezen tot gemeentelijk beschermd dorpsgezicht. De omgrachte vluchtschans stamt uit de 1e helft van de 17e eeuw. Zeer zeldzaam bij deze schans is dat de oorspronkelijke verkaveling in kleine percelen van circa 5 x 5 m nog deels intact is. Deze schans is de best bewaard gebleven historische boerenschans van Nederland.

De Odakapel is gewijd aan de H. Oda en de H. Appolonia. De kapel biedt plaats aan ongeveer 70 mensen. Het interieur bevat diverse beelden, waarvan de originelen in bruikleen zijn gegeven aan museum Jacob van Horne. 

Contact information

Sint-Odakapel met Boshoverschans
Schansbeemdweg
6002 AE WEERT
Netherlands

Opening hours

Toelichting: Geopend: Zaterdag, zondag en feestdagen van 10:00 - 16:00 uur.